Categories

Tanggungjawab: Tugas dan Kewajiban dalam pandangan Islami

[foto pekerja keras] Tanggungjawab adalah konsep yang sangat penting dalam praktik Islami. Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:286), “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat…