Categories

Tanggungjawab: Tugas dan Kewajiban dalam pandangan Islami

[foto pekerja keras] Tanggungjawab adalah konsep yang sangat penting dalam praktik Islami. Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:286), “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat…

Bangkit dari Keterpurukan: Meningkatkan Pengalaman Spiritual

[foto menangis] Dalam kehidupan, kita mungkin menghadapi keterpurukan, tantangan, atau masa-masa sulit yang dapat mempengaruhi keadaan spiritual kita. Namun, dalam Islam, pengalaman ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan spiritualitas kita. Allah SWT berfirman dalam Al Quran, dalam Surah Al-Inshirah (94:5-6),…